e-pieniądz serwis finansowo - prawnyKredyty w e-pieniądz
 
kredyty samochodowe
e-pieniądz > Polityka Prywatności
OCHRONA PRYWATNOŚCI SERWISU E-PIENIĄDZ

Serwis Finansowo- Prawny e- Pieniądz zwraca szczególną uwagę na ochronę danych swoich Użytkowników, a przede wszystkim na przestrzeganie wszelkich zasad prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług przez Serwis e- Pieniądz, a także gwarancji ochrony danych osobowych Użytkowników, został stworzony niniejszy dokument.

1.DEFINICJE

1. Serwis finansowo . prawny e-Pieniądz zwany w dalszej części Serwisem, jest serwisem internetowym prowadzonym przez przedsiębiorstwo : Konrad Lenart e.Pieniądz z siedzibą przy ul. Fasolowej 36/61 w Warszawie, wpisanym w Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem: 41974.
2. Użytkownik . osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca nieodpłatnie ze wszelkich danych umieszczonym na stronie internetowej Serwisu bądź odpłatnie z usług prawnych Serwisu.
3. Pliki cookies . zawierają informacje, które są zapisywane na komputerze Użytkownika przez Serwer. Pliki takie zapisywane są w formacie cookie.txt.
4. Protokół SSL . to szczegółowo określony standard przesyłania danych za pomocą internetu. Transmisja przesyłania danych za pomocą tego protokołu jest w pełni bezpieczna, bowiem jest odpowiednio kodowana.
5. Link internetowy . łączę odsyłające do innych stron.
6. Logowanie do Serwisu . rejestracja Użytkownika w Serwisie.


2. GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.Użytkownik Serwisu e- Pieniądz pozostaje anonimowy do momentu zalogowania się na Forum Serwisu, a także do czasu wypełnienia i przesłania formularza zgłoszeniowego, umieszczonego w zakładce e- Prawo, a także na stronie głównej Serwisu, w celu uzyskania odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytanie prawne bądź w celu otrzymania rzetelnej opinii lub porady prawnej.
2.Opisany powyżej formularz zawiera dane, umożliwiające określenie tożsamości Użytkownika, a także dane niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem. Tylko niektóre z pól formularza wymagają obligatoryjnego wypełnienia przez Użytkownika, gdyż pozostałe są polami fakultatywnymi.
3.W celu skorzystania z Forum Serwisu należy również wypełnić obowiązkowe pola w celu rejestracji, a pozostałe wypełnianie pól leży w gestii Użytkowników.
4.Serwis e- Pieniądz oświadcza, iż dane osobowe zawarte w formularzu, jak również dane zebrane przy rejestracji do Forum, a także wszelkie dane pozyskane w inny sposób są przetwarzane w sposób zgodny z zakresem zezwolenia, udzielonego przez Użytkownika. Wszelkie dane zgromadzone lub pozyskane przez Serwis przetwarzane są zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ponadto wszelkie dane osobowe, w trakcie ich przekazywania, chronione są przez protokół bezpieczeństwa SSL.


3. PRAWA UŻYTKOWNIKA

1.Każdemu użytkownikowi Serwisu, zarejestrowanym na Forum bądź wypełniającym Formularz przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu modyfikacji, weryfikacji bądź usunięci danych osobowych z bazy danych Serwisu.
2.Serwis e- Pieniądz nie użycza, nie sprzedaje i nie przekazuje danych osobowych Użytkownika bez jego zgody, chyba że odbywa się to na wyraźną zgodę bądź prośbę Użytkownika lub na żądanie uprawnionych do tego organów państwowych.


4. LINIKI DO STRON INTERNETOWYCH

1. Serwis e- Pieniądz mając na celu dobro Użytkownika umieszcza na swojej stronie linki do innych stron internetowych, które umożliwiają Użytkownikowi zebranie mu jak najpotrzebniejszych i najpełniejszych informacji. Jednakże Serwis nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowana przez podlinkowane do Serwisu strony internetowe.


5. PLIKI COOKIES

1.Serwis informuje, iż wykorzystywanie przez niego plików cookies ma na celu dostarczanie jedynie danych statystycznych Serwisowi ,a także umożliwia dostosowanie Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkowników. Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację użytkownika, a przede wszystkim, za ich pomocą nie są przechowywane lub przetwarzane dane osobowe Użytkowników.
2. Każdy z Użytkowników ma możliwość odłączenia w przeglądarce internetowej plików cookies, jednakże Serwis informuje, iż takie działanie może ograniczyć a nawet uniemożliwić Użytkownikowi korzystania z niektórych usług Serwisu e- Pieniądz.
3. Serwis oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie plików cookies na innych stronach internetowych, które są dostępne Użytkownikom poprzez umieszczone na stronie Serwisu liniki.


6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W celu zapewnienia jak najlepszej i spełniającej wymogi prawne ochrony prywatności, Serwis zastrzega sobie prawo do modyfikacji oraz aktualizacji niniejszego dokumentu. Wszelkie informacje w tym zakresie będą umieszczane na bieżąco na stronie Serwisu.

 

Copyright © 2000-2006 e-pieniadz.pl