e-pieniądz serwis finansowo - prawnyKredyty w e-pieniądz
 
kredyty samochodowe
e-pieniądz > Słownik

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Z  


AGENT EMISYJNY

Instytucja odpowiedzialna zasprzedaż oraz obsługę obligacji; w przypadku detalicznych obligacji skarbowych agentem emisji jest PKO BP

ALOKACJA

Od comiesięcznej wpłaty części naszych zarobków dokonywanej do funduszu emerytalnego przez ZUS pobierana jest prowizja przez ZUS oraz PTE. Od składki odejmuje się także drobne opłaty na rzecz banku depozytariusza oraz domów maklerskich, które obsługują dany fundusz emerytalny. Pozostałą część składki OFE inwestuje w różnorakie papiery wartościowe, zgodnie z limitami zapisanymi w ustawie. Jest to właśnie alokowana część składki, a wysokość tej części składki wyrażona w procentach to alokacja składki.

ANEKS

Dokument wprowadzający zmiany w umowie kredytu, sporządzony w formie pisemnej.

AVAL

Poręczenie weksla. Aval może dotyczyć części lub całości sumy weksla. Poręczyciel, avalista, odpowiada na równi z wystawcą weksla. Aval bankowy - poręczenie udzielane przez bank. 

Copyright © 2000-2006 e-pieniadz.pl