e-pieniądz serwis finansowo - prawnyKredyty w e-pieniądz
 
kredyty samochodowe
e-pieniądz > Słownik

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Z  


DEBET

Przekroczenie stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym.

DEBETOWE SALDO

Nazywane inaczej saldem ujemnym. Jest to zobowiązanie klienta w stosunku do banku powstałe wtedy, gdy wydatki właściciela rachunku są większe od wpływów.

DEPONENT

Deponent jest to osoba składająca depozyt bankowy. Banki przyjmują depozyty pieniężne i depozyty rzeczowe.

DEPOZYTARIUSZ

Depozytariuszem nazywamy osobę fizyczną lub prawną przyjmującą depozyt rzeczowy lub pieniężny. W przypadku lokat terminowych depozytariuszem jest bank

DEPOZYTY BANKOWE

Depozyt bankowy jest to kwota pieniężna ulokowana w banku na czas nieoznaczony \"na żądanie\" (a\'vista) lub na czas oznaczony (lokaty terminowe). Banki mogą dysponować zdeponowanymi środkami , udzielając na ich podstawie kredytów, a deponentom płacą odsetki; wysokość oprocentowania terminowych depozytów bankowych zależy od długości okresu deponowania. Depozyty bankowe lokowane na czas nieoznaczony są nie oprocentowane lub oprocentowane na bardzo niskim poziomie.

DEWELOPER

Przedsiębiorstwo zajmujące się kompleksową realizacją inwestycji mieszkaniowej. 

Copyright © 2000-2006 e-pieniadz.pl