e-pieniądz serwis finansowo - prawnyKredyty w e-pieniądz
 
kredyty samochodowe
e-pieniądz > Słownik

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Z  


ELIXIR

Elektroniczna Izba Rozliczeniowa, jest to system rozliczeń międzybankowych. W tej formie rozliczeń wyeliminowano przesyłanie dokumentów papierowych między bankami. Wszystkie informacje potrzebne dla prawidłowego opracowania i zaksięgowania zlecenia klienta przekształcane są w zapis elektroniczny przesyłany do banku odbiorcy zlecenia. ELIXIR jest systemem rozrachunku netto, w którym zlecenia wystawiane do zaksięgowania na rachunkach banków są rezultatem kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań banków, wynikających z indywidualnych zleceń klientów. Sesja poranna: początek: 9.30 koniec: 11.00; Sesja południowa: początek: 13.30 koniec: 15.00; Sesja wieczorna: początek: 16.00 koniec: 17.30. Sesje odbywają się wyłącznie w dni robocze.

EMITENT

W przypadku obligacji skarbowych emitentem jest skarb państwa reprezentowany przez ministra finansów.

EURIBOR (Euro Inter-bank Offered rate)

Jest to średnia stopa procentowa, po jakiej największe banki w strefie EURO są skłonne udzielić innym bankom pożyczki w euro na ustalony okres. Wartość stóp procentowych ustalana jest zgodnie z definicją uchwaloną przez Europejską Federację Bankową i publikowana codziennie o godzinie 11:00 czasu frankfurckiego, m.in. na stronie EURIBOR= serwisu Reuters. 

Copyright © 2000-2006 e-pieniadz.pl