e-pieniądz serwis finansowo - prawnyKredyty w e-pieniądz
 
kredyty samochodowe
e-pieniądz > Słownik

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Z  


HIPOTEKA

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym, którym można obciążyć nieruchomość w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności np. kredytu bankowego. Na mocy tego prawa wierzyciel/Bank może dochodzić zaspokojenia należności z nieruchomości bez względu na to czyją stała się własnością. Bank może dochodzić swoich praw poprzez sprzedaż tej nieruchomości. Przedmiotem zabezpieczenia hipoteką na rzecz banku hipotecznego może być tylko prawo użytkowania wieczystego lub prawo własności nieruchomości położonej na terenie Polski.

HIPOTEKA KAUCYJNA

Hipoteka, która zabezpiecza wierzytelność o wysokości nieoznaczonej (np. kredyt udzielany w walucie obcej ze zmienną stopą procentową).

HIPOTEKA ZWYKŁA

Hipoteka, która zabezpiecza wierzytelność pieniężną oznaczoną co do rodzaju i wysokości (np. kredyt udzielonych w PLN, o stałej stopie procentowej). 

Copyright © 2000-2006 e-pieniadz.pl