e-pieniądz serwis finansowo - prawnyKredyty w e-pieniądz
 
kredyty samochodowe
e-pieniądz > Słownik

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Z  


RACHUNEK POWIERNICZY (\"ESCROW\")

Rachunek, który służy do obsługi kredytu deweloperskiego. Na nim deponowane są środki finansowe, które stanowią własność dewelopera czyli m.in. wpływy z wpłat klientów indywidualnych kupujących mieszkanie. Prawidłowe wydatkowanie tych środków kontroluje Bank, który uzależnia wypłatę kolejnych transz kredytu od realizacji poszczególnych etapów budowy.

RATA KREDYTOWA

Miesięczna lub kwartalna płatność wymagana przez Bank tytułem spłaty kredytu, która zawiera część kapitału i naliczone odsetki.

RATY MALEJĄCE

Raty kapitałowo-odsetkowe w ramach spłaty kredytu, na które składają się równe raty kapitału (uzyskane przez podzielenie kwoty udzielonego kredytu przez liczbę rat określonych przez klienta) oraz malejące odsetki naliczane od aktualnej kwoty zadłużenia.

RATY RÓWNE (ANNUITETOWE)

Wysokość miesięcznej raty kapitałowo - odsetkowej jest równa przez okres obowiązywania danej stopy procentowej. Klient spłaca w tym okresie ratę w jednakowej wysokości, a następnie ustalana jest nowa wysokość raty w oparciu o aktualną stawkę oprocentowania. Na ratę annuitetową składają się pełne należne odsetki za dany okres obrachunkowy (np. 1 miesiąc) oraz część kapitału.

REFINANSOWANIE

Udzielenie kredytu hipotecznego z przeznaczeniem na zwrot poniesionych wcześniej kosztów na realizację inwestycji lub spłatę innego kredytu bankowego.

ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA

Wyłączenie wspólnoty majątkowej pomiędzy małżonkami. Fakt ten musi być potwierdzony aktem notarialnym lub orzeczeniem sądu.

RYNEK PIERWOTNY NIERUCHOMOŚCI

Obejmuje mieszkania i domy nowo wybudowane. Budowa może być zrealizowana przez spółdzielnie mieszkaniowe, deweloperów lub przez osoby indywidualne. Decydując się na nabycie mieszkania na rynku pierwotnym, zyskuje się prawo do ulg, związanych z budową lub zakupem mieszkania na rynku pierwotnym. Należy jednak liczyć się z tym, że na możliwość zamieszkania w swoim domu czy mieszkaniu trzeba będzie zaczekać nawet kilkanaście miesięcy, a oprócz tego trzeba ponieść koszty związane z wykończeniem mieszkania.

RYNEK PIERWOTNY OBLIGACJI SKARBOWYCH

Sprzedaż za pośrednictwem sieci PKO BP.

RYNEK WTÓRNY

W przypadku detalicznych obligacji skarbowych jest to giełda (rynek regulowany) lub sprzedaż w drodze umowy cywilnoprawnej (rynek nieregulowany).

RYNEK WTÓRNY NIERUCHOMOŚCI

Obejmuje mieszkania i domy, które były już wcześniej zamieszkane. Nabywając mieszkanie na rynku wtórnym nie możliwości uzyskać prawa do ulg podatkowych, a przeważnie trzeba dodatkowo sfinansować modernizację mieszkania. Zaletą mieszkania zakupionego na rynku wtórnym jest jednak to, że zazwyczaj od razu staje się jego właścicielem.

RYNKOWA STOPA REFERENCYJNA

Stopa procentowa oferowana przez grupę największych banków na rynku międzybankowym, która stosowana jest przy wyznaczaniu oprocentowania kredytów o stawce zmiennej. Jest to stopa: WIBOR 1M, 3M lub 6M dla kredytów w złotych, EURIBOR 1M. 3M lub 6M dla kredytów w euro, LIBOR 1M, 3M, lub 6M dla kredytów w dolarach amerykańskich.

RYZYKO KURSOWE

Ryzyko występujące przy kredytach denominowanych. Ryzyko to ponosi przez Kredytobiorcę w związku z możliwością wystąpienia zmiany kursu waluty, w której został zaciągnięty kredyt. 

Copyright © 2000-2006 e-pieniadz.pl