e-pieniądz serwis finansowo - prawnyKredyty w e-pieniądz
 
kredyty samochodowe
e-pieniądz > Słownik

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Z  


TAJEMNICA BANKOWA

Obowiązek banku do utrzymania w tajemnicy danych klientów. Bank nie może powoływać się na tajemnicę bankową jedynie w stosunku do urzędów skarbowych ani odmawiać występowania w roli świadka w sprawach cywilnych i karnych.

TERMIN PŁATNOŚCI

Dzień spłaty zobowiązania albo okres między dniem powstania a dniem wymagalności wierzytelności.

TOKEN

Token jest urządzeniem zabezpieczającym operacje dokonywane przez internet. Token generuje hasła jednorazowe, które wyświetlane są w formie ciągu cyfr, który zmienia się co 60 sekund. Dana kombinacja cyfr jest ważna jedynie przez czas jej wyświetlania. Ciąg cyfr jest funkcją tajnego klucza zapisanego w karcie oraz aktualnego czasu. System internetowy potrafi ustalić poprawność ciągu cyfr wygenerowanego przez token. Zegary tokena zsynchronizowane są z serwerem banku. Oprócz tokena, zabezpieczeniem transakcji internetowych są karty kodów jednorazowych lub indywidualnie przydzielone przez bank hasła.

TRANSAKCJA

Jest to forma umowy handlowej, np. kupno, sprzedaż; dla banku jest to każdy kredytowy lub debetowy zapis na rachunku klienta.

TRANSZA

Wypłata określonej części kredytu. 

Copyright © 2000-2006 e-pieniadz.pl