e-pieniądz serwis finansowo - prawnyKredyty w e-pieniądz
 
kredyty samochodowe
e-pieniądz > Słownik

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Z  


UBEZPIECZENIE KREDYTU

Zabezpieczenie przejściowe wymagane przez Bank na wypadek niewypłacalności Kredytobiorcy. To ubezpieczenie stosowane jest do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Zazwyczaj wiąże się z podwyższeniem oprocentowania kredytu na ten czas przejściowy.

UBRUTTOWIONE ZAROBKI

Ubruttowienie zarobków, polega na powiększeniu pensji brutto pracownika (zarobek netto plus podatek od osób fizycznych) o wysokość składki emerytalnej, którą musi on zapłacić (18.71%).

UMOWA KREDYTOWA

Jest to porozumienie zawarte między bankiem i klientem określające warunki udzielonego przez bank kredytu.

URZĄD NADZORU NAD FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI (UNFE)

UNFE jest to państwowa instytucja kontrolująca działalność PTE i OFE. Wydaje licencje na utworzenie PTE oraz pozwolenie na utworzenie OFE. Może nakładać kary np. finansowe na PTE. 

Copyright © 2000-2006 e-pieniadz.pl