e-pieniądz serwis finansowo - prawnyKredyty w e-pieniądz
 
kredyty samochodowe
e-pieniądz > e-Wiadomości
2008-01-18
Invest Bank podwyższył oprocentowanie w programie Grosik

Z dniem 2 stycznia 2008 roku Invest Bank S.A. podwyższył oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach programu oszczędnościowego Grosik.

Oprocentowanie środków jest zmienne. Oprocentowanie uzależnione jest od kwoty zgromadzonych środków i wynosi:
- dla salda środków zgromadzonych na rachunku poniżej 1 000 zł – 1,50%,
- dla salda środków zgromadzonych na rachunku poniżej 10 000 zł – 3,70%,
- dla salda środków zgromadzonych na rachunku od 10 000 do 100 000 zł – 3,90%,
- dla salda środków zgromadzonych na rachunku powyżej 100 000 zł – 4,10%.
Dodatkowo bank dolicza bonus w wysokości 0,5 p.p. pod warunkiem utrzymania minimalnego salda na rachunku w wysokości 200 zł oraz braku wypłaty środków przez okres 12 miesięcy.

Grosik w Invest Bank S.A. to program oszczędnościowy, który umożliwia swobodne dysponowanie środkami, a jednocześnie przynosi korzyści w postaci wysokiego oprocentowania. Posiadacz rachunku otrzymuje bonus procentowy w wysokości 0,5 p.p., który można wypłacić w terminie 30 dni od dnia jego naliczenia.

Rachunek może zostać otwarty na rzecz rezydenta. Otwarcie rachunku programu oszczędnościowego Grosik jest bezpłatne i nie wymaga otwarcia konta osobistego. Posiadacza rachunku nie deklaruje terminu deponowania środków.

Wpłata i wypłata może zostać dokonana w każdej chwili. Odsetki kapitalizowane są miesięcznie. Jakakolwiek wypłata środków z rachunku w trakcie miesiąca powoduje, że za okres od początku miesiąca do dnia wypłaty bank nalicza odsetki według najniższego oprocentowania ustalonego dla rachunku programu oszczędnościowego Grosik, niezależnie od poziomu salda. Od następnego dnia po dniu wypłaty wysokość oprocentowania zależna jest od wysokości środków zgromadzonych na rachunku. 

Copyright © 2000-2006 e-pieniadz.pl