e-pieniądz serwis finansowo - prawnyKredyty w e-pieniądz
 
kredyty samochodowe
e-pieniądz > e-Wiadomości
2008-01-17
Bank Pocztowy rozpoczął kolejną edycję subskrypcji Super Lokaty Plus

Bank Pocztowy S.A. we współpracy z PZU Życie SA prowadzi kolejną edycję subskrypcji Super Lokaty Plus, w ramach której część środków jest lokowana na depozycie o oprocentowaniu 10% w skali roku.

Super Lokatę Plus można założyć w placówce sieci własnej Banku Pocztowego oraz Punktach Obsługi Klienta. Minimalna kwota wpłaty wynosi 2.500 zł.

Super Lokata Plus to pieniądze lokowane w następujący sposób:

- 40% na 3-miesięczną lokatę gwarantującą 10% w skali roku,
- 60% na ubezpieczenie Super Lokata, z alokacją 100% środków w fundusz inwestycyjny PZU FIO Stabilnego Wzrostu Mazurek.

PZU FIO Stabilnego Wzrostu Mazurek – fundusz inwestycyjny otwarty, jest przeznaczony dla osób, które oczekują wyższego zysku od osiąganego np. z lokat bankowych bądź papierów dłużnych, a jednocześnie ze względu na umiarkowany temperament inwestycyjny chcą mieć część środków ulokowanych właśnie w papierach dłużnych a część w akcjach. PZU FIO Stabilnego Wzrostu Mazurek dąży do maksymalizacji dochodów przy umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym. Dla zachowania jak największego bezpieczeństwa Fundusz inwestuje przeważającą część swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe (od 60-100%). Może również do 40 % inwestować w akcje. Z uwagi na udział akcji w portfelu inwestycyjnym funduszu może wystąpić wahanie wartości jednostki uczestnictwa, jednak długoterminowo zysk jest znacznie wyższy niż w funduszu papierów dłużnych. 

Copyright © 2000-2006 e-pieniadz.pl